►Megtérülés számítás


Feltételezve, hogy az épület a 7/2006 (V.24) TNM rendeletben foglalt hőtechnikai követelményeknek megfelel (energetikailag "fokozottabb" védelemmel ellátott épület, mely fűtési energia igénye nem több, mint 100 kWh/m2év), az alábbi megtérülés valószínűsíthető a talajhő-víz hőszivattyú (éves jóságfok vagy COP figyelembe vett értéke: 4), és a szintén prémium kategóriába tartozó kondenzációs gázkazán (figyelembe vett hatásfok 100 %) összevetésében, a következő műszaki tartalom mellett.

  • Mindkét hőtermelő esetén a víz- és csatorna hálózat, valamint a felületfűtő-hűtő rendszer (mint alacsony hőmérsékleten üzemelő rendszer) és a hozzá tartozó helyiségenkénti szabályzó rendszer (a gazdaságos üzemeltetéshez a gázkazán esetében is indokolt kiépíteni) megegyezik. Ezért ezen rendszerelemek beruházási költségét nem vettük figyelembe a bekerülési költségeknél (az Ön által összeállított műszaki tartalomra vonatkozó össz bekerülési költségről a honlapunkon található költség kalkulátorban kaphat tájékoztatást).
  • Az épület hűtését geotermikus hőszivattyús rendszernél passzív hűtéssel, gázkazános rendszernél split rendszerű klímákkal (a felület hűtéshez illeszthető folyadékhűtős, ill. kútpáros verziónál nagyságrendekkel kisebb a beruházási költsége) vettük figyelembe. Az éves primer energia felhasználást azokon a napokon vettük figyelembe ahol a napi külső átlag hőmérséklet meghaladja a 22°C-t.
  • Mindkét hőtermelő esetében tartalmazza az engedélyeztetési eljárások költségeit, valamint a talajköri előkészítés, gázvezeték hálózat, füstelvezető rendszer költségeit. Nem tartalmazza egyik esetben sem a hálózat fejlesztés költségeit, ami megközelítőleg megegyezik.


A következőkben kiszámolhatja az Ön által építendő épület geotermikus rendszerének megtérülési idejét.

Építendő épület hasznos alapterülete:

m2


KÖLTSÉGEK összes energia felhasználás üzemeltetési költség
hőtermelő beruházási költség* éves hőenergia
[kWh]
energia hordozó egység ár éves
mennyiség menny. egység
gázkazán (fűtés) m3 122.5 Ft
(hűtés) kWh 38 Ft
hőszivattyú kWh 24 Ft
* csak a fent említett műszaki tartalomra vonatkozik, nem a komplett rendszerreMegtérülés

A beruházási költség különbözet:
Üzemeltetési költség különbözet csak fűtés:
Üzemeltetési költség különbözet hűtéssel együtt:
Az éves üzemeltetési költség megtakarítás hozzávetőleg:


Az éves üzemeltetési költség nagyságát jelentősen befolyásolják:

  • a primer energia felhasználás mennyisége ( csökkenthető az épület hőtechnikai adottságainak a javításával ),
  • a fogyasztói igények és szokások ( csökkenthető átlagos a szabványban meghatározott belső hőmérsékletek
Az üzemeltetési költséget csökkentő beruházások mindkét rendszer kialakításánál csökkentik az üzemeltetési költségeket nagyságrendileg azonos arányban. Az üzemeltetési költség különbözet is ebben az arányban csökkenhet.
  • NEWMED