▶Geotermikus energia


Geotermikus energia hasznosítás az UK-GEOTHERM Kft. fűtés-hűtés rendszereinél

 

A geotermikus energia nem más, mint a föld hője. A kőzetek milyensége és a rétegek vastagsága befolyásolja a föld hőjének felszínre jutását és mennyiségét. Magyarország területe igen jó adottságokkal rendelkezik, mivel talaja üledékes, víztározó porózus kőzetekből áll, ami nagyon jó hővezető. Ezt az energiát elsősorban geotermikus hőszivattyú segítségével tudjuk kinyerni és fűtésre-hűtésre hasznosítani úgy, hogy az alacsonyabb hőfokú (5-12 °C) közvetlenül nem használható közeget magasabb hőfokra (55-60 °C) emeljük. A geotermikus hőszivattyú a hűtőgéphez hasonló elven működik, különbség csak a fordított hasznosítás. A geotermikus energiát (földhőt) a talajban elhelyezett talajszondák vagy talajkollektorok segítségével gyűjtjük össze és juttatjuk el a geotermikus hőszivattyúhoz.

 

 

 

A szondák elhelyezése lehet:

▶ Vízszintes elrendezés (talajkollektor): nagy terület szükséges hozzá (cca. háromszor akkora,mint a fűtendő alapterület), valamint a talaj hőmérsékletét a külső hőmérséklet erősen befolyásolja így a kinyerhető geotermikus energia (földhő) mennyisége változó lehet.

 

                                                                             

 

▶ Függőleges elrendezés (talajszonda): sokkal stabilabb, állandó hőmérsékletűnek tekinthető közeget biztosít. Az 50-100 m mélyre fúrt hőforrás oldali szondák fajlagos hőtermelő képessége átlagosan 50-55 W/m.

 

                                                                                                  

 

Mindkét esetben az  összekötés egy külső gyűjtő aknába történik, szabályozható osztó-gyűjtőre kötve előremenő és visszatérő körben. Az egyenletes kiterhelés érdekében szükséges a talajszondák, illetve  a talajkollektorok  beszabályozása .Mivel a geotermikus hőszivattyú a szondákból érkező hőhordozó közeg hőmérsékletét a hűtő körfolyamat során (cca.5 °C) csökkenti, a fagyveszély elkerülése miatt fagyálló folyadék (etilén, vagy propilén glikol) szükséges a talajkör feltöltéséhez. Mindkét  talajköri megoldást az illetékes bányakapitányságnál engedélyeztetni kell.

Mivel a geotermikus hőszivattyú alacsony hőmérsékletű (35-40 °C) rendszerek esetén működik gazdaságosan, így ehhez a rendszerhez a felületfűtő-hűtő (fal, padló, mennyezet) hőleadó rendszerek kialakítása indokolt. A geotermikus energiát használhatjuk passzív hűtésre is. Ebben az esetben nincs szükség a hőszivattyú bekapcsolására, csak egy talajköri szivattyú működtetésére, amellyel a kialakított felületfűtő-hűtő hőleadó rendszer megfelelő szabályozás segítségével biztosítja épületünk hűtését.

 

Az UK-GEOTHERM Kft. és a geotermikus energia segítségével biztosíthatja épülete fűtését-hűtését, komfortot, kényelmet és gazdaságos költséghatékony üzemeltetést.

  • NEWMED